Palvelut

  • Maankaivuutyöt
  • Salaojat
  • Rantojen ruoppaukset
  • Maisemointityöt
  • Kaikki vesistökuljetukset
  • Laitureiden rakentaminen
  • Venepoijujen ja painojen kiinnitykset
  • Vesirakentaminen